Outcrossing

Dosłownie, "krzyżowanie zewnętrzne", inaczej mówiąc, outcrossing polega na dolewie nowej, świeżej krwi. W tym kontekście mówi się także o liniach egzogamicznych.

Rasa ta powstała w sposób naturalny, bez udziału człowieka, kształtując się w stanie dzikim w surowych warunkach klimatycznych stanu Maine, na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Pula genetyczna maine coonów stworzyła się już w XVIII w., a dzięki lokalnej izolacji geograficznej była wolna od rozcieńczenia dolewem krwi zewnętrznej.

Ten silny i odporny, kudłaty kot w typie roboczym, klasyczny myszołap, był bardzo popularną i lubianą rasą jeszcze w XIX wieku; warto nadmienić, że w ostatnich dekadach tego stulecia rodzime koty określane wcześniej po prostu mianem "Maine cats" zdobywały powszechne uznanie i nagrody na wystawach. Początek następnego stulecia przyniósł znaczne zmniejszenie się popularności tej rasy, na korzyść importowanych z Europy persów. Nowa, modna rasa szybko zdystansowała maine coony i wespół z eleganckimi syjamami objęła panowanie nad światem felinologicznym na dobre ponad pół wieku.

Współczesny wygląd kota rasy Maine Coon, podobnie jak każdej innej, na którą wywarł wpływ człowiek, został ukształtowany poprzez świadomy dobór osobników selekcjonowanych pod kątem pewnych cech morfologicznych w celu utrwalenia typu (bez czego nie byłoby możliwe stworzenie standardu rasy). Oczywiście, mowa tu o działaniach hodowców przypadających na drugą połowę wieku XX, kiedy to grupa amerykańskich pasjonatów podjęła wysiłki zmierzające do odbudowy niemal zapomnianej rasy i przywrócenia należnego jej miejsca w kocim panteonie.... Spośród ponad 200 wybranych osobników, niektóre zostały użyte w hodowli w sposób bardziej intensywny niż inne, dla swych ewidentnych zalet przekazywanych potomstwu. I właśnie ta selekcja kilku wybitnych kotów-założycieli, sławnej "piątki" - Top 5 - leży u podstaw materiału genetycznego wszystkich znanych i cenionych dziś linii hodowlanych tej rasy. Potomstwo tej piątki wypełnia aktualnie 70 % rodowodów wszystkich maine coonów. W końcu lat 70. XX w. pojawiła się mityczna para Heidi Ho Sonkey Bill i Tanstaafl Polly Adeline, której potomstwo ogłoszono ukoronowaniem starań hodowców. Niezwykle homogeniczne pod względem fenotypu kocięta nazwano "klonami", tak bardzo były do siebie podobne. Spektakularna uroda kociąt i ich tak poszukiwany Maine Coon look utrwaliły szczególnie aspekt zewnętrznej dzikości będący sukcesem tej rasy.

 

c.d.n.

 

Przy pisaniu tego tekstu skorzystałam z nieocenionej wiedzy i doświadczenia wielu znakomitych autorów, najczęściej zasłużonych hodowców i pasjonatów tej rasy. Przytaczam poniżej źródła internetowe, do sięgnięcia po które gorąco zachęcam wszystkich tych, którym zależy na poznaniu historii tych wspaniałych zwierząt i którym leży na sercu ich zdrowa przyszłość:

http://maine-cooncat.com/

http://www.cooncept.fr/outcross.php

http://pawpeds.com/MCO/mchs/